Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 706.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Solbakkevej, Tolne


Områdets betegnelse: 706.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Området kan desuden anvendes til aktiviteter, herunder overnatning, i forbindelse med indlandsferie - ''Særligt planlægningsområde''.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne land.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.03.1987 Tolne-Mosbjerg (vedtaget)