Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 706.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Kirkevej/ Paradisvej, Tolne


Områdets betegnelse: 706.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav boligbebyggelse.
Området kan desuden anvendes til aktiviteter, herunder overnatning, i forbindelse med indlandsferie - ''Særligt planlægningsområde''.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det åbne landskab.
Der skal ved om- og tilbygning tages hensyn til det pågældende områdes bevaringsværdi, jf. Kommuneatlas, Sindal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.03.1987 Tolne-Mosbjerg (vedtaget)