Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.5110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Bjergby-Mygdal Skole, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.5110.06
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter og naturindhold.
Beskrivelse af området
Knap 6 ha stort terræn, der mod vest og syd grænser op til skoleområdet. Terrænet er stærkt kuperet, og hovedparten er registreret som beskyttet natur (både højbunds- og lavbundsarealer) i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Lokalplaner inden for området
510.2 BJERGBY (vedtaget)