Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.5110.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Vestervænget, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.5110.04
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter,
- at sikre fortsat offentlig adgang til området.
Beskrivelse af området
Godt 1 ha stort kommunalt ejet grønt friareal med stiadgang fra boligvejen Vestervænget. Området er registreret som beskyttet overdrev i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, og har kontakt til det åbne land mod syd og vest, ligeledes beskyttede overdrevsarealer.
Området grænser mod nord og øst op til parcelhusgrunde.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet