Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.4130.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter i Bjergby


Områdets betegnelse: 704.4130.03
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Lokalcenter i Bjergby.
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, liberale erhverv, off. og privat servicevirksomhed samt boliger.
Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik eller bolig.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at støtte initiativer der kan medvirke til at fremme et større og varieret udbud af detailhandel.
Beskrivelse af området
Centerområdet er koncentreret omkring Skagen Landevej og Asdalvej. Området indeholder dagligvarebutik, pizzaria, tankstation mm.
Bebyggelsen i området er ældre bebyggelse som er opført i perioden 1870-1940. Bebyggelsen er op til 2 etager.
I området fremstår hjørnet Skagen Landevej og Asdal - med det grønne fælles friareal - som et centralt samlingspunkt for området.
Lokalplaner inden for området
510.2 BJERGBY (vedtaget)
510.3 BJERGBY (vedtaget)
510.4a BJERGBY (vedtaget)