Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.3120.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Asdalvej, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.3120.02
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan tillades opført højere en 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Bjergby arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv.
Beskrivelse af området
Området er beliggende vest for Asdalvej, og grænser mod syd til boligområde, mod nord og vest til det åbne land og mod øst til idrætsområde. I området er der etableret lokale håndværksvirksomheder.
Områdets nordlige del er udbygget.
Lokalplaner inden for området
510.1 BJERGBY (vedtaget)