Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.1140.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Sakstrupvej, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.1140.11
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med fritliggende åben-lav og tæt-lav bebyggelse<br/>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:<br/><br/>
- at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav bebyggelse og <br/>
- at skabe en sammenhæng mellem boligområdet og den øvrige del af Bjergby<br/>
Beskrivelse af området
Planområdet ligger vest for Sakstrupvej og afgrænses mod nord af et eksisterende parcelhusområde og mod syd mod et nyt endnu ikke udbygget parcelhusområde. Mod vest grænser lokalplanområdet op til landbrugsarealer. Mod sydvest er der forbindelse til fredskovsarealer. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål. <br/>
Lokalplaner inden for området
704.1140-L02 (vedtaget)