Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.1140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde nord/syd for Skagen Landevej, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.1140.10
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5, og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Bjergby arbejde for:
-at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at byudviklingen tilrettelægges således, at beboelserne får optimal nytte af de omgivende herlighedsværdier såsom landskabsudsigter og adgang til rekreative områder,
-at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
-at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Boligområdet dækker et større geografisk område på begge sider af Skagen Landevej. Bebyggelsen syd for Skagen Landevej er parcelhuse i op til 1,5 etage, som er opført i perioden 1970-1980.
Bebyggelsen nord for Skagen Landevej er parcelhuse i op til 1,5 etage, som - primært - er opført i perioden 1980-2002. I området er der en velfungerende cykel- og gangsti.
I begge områder er der opført træhuse.
Lokalplaner inden for området
23 BJERGBY (vedtaget)
510.3 BJERGBY (vedtaget)