Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.1140.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Skagen Landevej og Sakstrupvej m.m., Bjergby


Områdets betegnelse: 704.1140.01
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.<br/><br/>Max antal etage: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.<br/>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Bjergby arbejde for:<br/>- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,<br/>- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt. <br/>- at byudviklingen tilrettelægges således, at beboelserne får optimal nytte af de omgivende herlighedsværdier såsom landskabsudsigter og adgang til rekreative områder,<br/>- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,<br/>- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.<br/>
Beskrivelse af området
Boligområdet dækker et større geografisk område på begge sider af Skagen Landevej. Bebyggelsen består hovedsaligt af parcelhuse fra perioden 1960-1980 i op til 1,5 etage. Dog er husene nær Skagen Landevej noget ældre. <br/>I området er der endvidere et lægehus.<br/><br/><br/>
Lokalplaner inden for området
510.3 BJERGBY (vedtaget)
510.5 BJERGBY (vedtaget)