Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 704.1110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Søndervænget, Bjergby


Områdets betegnelse: 704.1110.12
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben/lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav bebyggelse og

- at skabe en sammenhæng mellem boligområdet og den øvrige del af Bjergby.
Beskrivelse af området
Området er ca. 1,5 ha stort og omfatter det gammel stadion i Bjerby og fremstår i dag med en boldbane. Planområdet er ubebygget bortset fra et gammelt klubhus.

Ud mod Sakstrupvej findes en markant beplantning. Området er beliggende i byzone.
Lokalplaner inden for området
704.1110-L01 (vedtaget)