Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.7130.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Smedegården, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.7130.23
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med ældrecenter med dagcenter, ældreboliger m.v.
Kommunen kan ændre kravet til bebyggelsesprocenten og bygningshøjden, hvor helhedshensyn taler for det.
Ved om- og tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens arkitektur for at tilgodese rammerne om et kreativt opholds- og boligmiljø.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 13 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
884.1 BINDSLEV (vedtaget)