Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.5150.20
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, grønt område ved Lykkegårdsvej, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.5150.20
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreativt formål, med grønt område med tilhørende rekreative anlæg. Der kan med kommunens tilladelse indrettes kolonihaver på op til halvdelen af arealet efter en samlet plan.
Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
824.1 BINDSLEV (vedtaget)