Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.5110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, grønt område ved Bindslev Gl. Elværk, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.5110.17
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område med tilhørende rekreative anlæg.
Udvidelse af eksisterende bygninger kan finde sted i begrænset omfang, når disse udformes under hensyntagen til naturområdet, herunder særligt Uggerby å. Karakteren af eksisterende bebyggelse skal m.h.t. udformning, materialer og farver fastholdes.
Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet