Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.3120.27
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Teglgårdsvej, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.3120.27
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri-, værksteds-, engros-, transport- og oplagsvirksomhed samt visse servicevirksomheder.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god hehedsvirkning.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
852.1 BINDSLEV (vedtaget)