Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.3120.26
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Teglgårdsvej, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.3120.26
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed samt kontorer og liberale erhverv. Efter byrådets tilladelse kan der etableres en mindre salgsvirksomhed i f.m. det pågældende erhverv (dog ikke dagligvarehandel). Der må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god hehedsvirkning.
Der må ikke etableres boliger i området.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
5 BINDSLEV (vedtaget)
823.1 BINDSLEV (vedtaget)
852.1 BINDSLEV (vedtaget)