Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.1120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Lykkegårdsvej, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.1120.05
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.
Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3.5 m.
Stier skal søges tilpasset stier til bymidten.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
823.1 BINDSLEV (vedtaget)
824.1 BINDSLEV (vedtaget)