Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 703.1110.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Bindslev nord, Bindslev


Områdets betegnelse: 703.1110.04
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Der kan tillades etableret mindre detailhandelsbutikker langs med Parkvej.
Karakteren af eksisterende bebyggelse langs med Parkvej (fra Vesterbro til Gl. Uggerbyvej) skal fastholdes, evt. gennem bevaringsplanlægning.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
820.1 BINDSLEV (vedtaget)
820.2 HIRTSHALS (vedtaget)
820.3 BINDSLEV (vedtaget)
870.1 BINDSLEV (vedtaget)