Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.8150.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Område til teknisk anlæg sydvest for Lundholmvej, Astrup


Områdets betegnelse: 702.8150.11
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af et regnvandsbassin og en pumpestation.</p>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>-at der sikres et område, hvor overfladevand fra boligudstykningen mod nord kan afledes til.</p>
Beskrivelse af området
<p>Området ligger sydvest for Lundholmvej i Astrup. Området anvendes til landbrugsdrift og grænser mod vest, nord og øst op til landbrugsjord, mens det mod syd grænser op til et område, der er udlagt til offentlige formål. Området skal fremadrettet anvendes til et regnvandsbassin.</p>
Lokalplaner inden for området
702.1110-L01 (vedtaget)