Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.8130.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin ved Vestervang, Astrup


Områdets betegnelse: 702.8130.10
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen
(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder Astrup By og landskabet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at anlægget og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Spildevandsanlægget er beliggende på Vestervang i Astrup.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet