Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.3120.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Astrupvej 759, Astrup


Områdets betegnelse: 702.3120.07
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed mv.
Der kan ikke etableres virksomhed som ved støj-, luft- eller støvforurening vil være til gene for omgivelserne.
Som konsekvens af virksomhedens placering skal miljømæssig og visuel afskærmning i forhold til omkringliggende boligbebyggelse indgå i lokalplanlægning for området.
Eksisterende bebyggelse langs Astrupvej må ikke fjernes uden kommunens tilladelse.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
01.05.1993 Astrup (vedtaget)