Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.3120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Dalmarken og Dalvangen, Astrup


Områdets betegnelse: 702.3120.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med mindre industri og håndværksvirksomhed mv.
Under hensyn til områdets karakter som erhvervsområde kan der gives tilladelse til andre bygninger og anlæg, såfremt de ikke har en mere vidtrækkende miljømæssig vurdering end anmeldevirksomheder.
I takt med udbygningen i området skal der foretages miljømæssig og visuel afskærmning i forhold til omkringliggende boligbebyggelse. Afskærmende foranstaltningen beskrives som et led i lokalplanlægning for området.
Der skal tages hensyn til byafgrænsningen mod det omgivende landskab.
For en del af området skal der i den nordlige ende tages hensyn til naturbeskyttelsesområde.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
01.03.1988 Astrup (vedtaget)
01.06.2001 Astrup (vedtaget)
01.09.2002 Astrup (vedtaget)