Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.2110.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Gammel bydel, Astrup


Områdets betegnelse: 702.2110.04
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byområdel, med boligbebyggelse, tilhørende kollektive anlæg, mindre ikke generende erhverv.

Bebyggelsens art: Åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Der må ikke oprettes butikker i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 40
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
01.03.1988 Astrup (vedtaget)
01.05.1993 Astrup (vedtaget)
01.08.2002 Astrup (vedtaget)
01.11.2004 Astrup (vedtaget)