Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 702.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde vest for Lundholmvej, Astrup


Områdets betegnelse: 702.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Vejadgangen til området skal ske via forlængelse af Lundholmvej mod vest.

Byudviklingsområdet skal sikres vejadgang fra Lundholmvej via rammeområdet.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>- at området på sigt kan udvides mod syd (byudvikling)</p>
Beskrivelse af området
<p>Området anvendes til landbrugsdrift. Det grænser op til den vestlige del af Astrup ved Lundholmholmvej, hvor det grænser op til et boligområde med åben-lav bebyggelse. Mod syd og vest grænser området op til landbrugsjord, mens der nord for området findes beskyttet natur. Den fremtidige anvendelse af området er boligformål.<br><br>Der er kort afstand til skole, hal og boldbaner fra lokalplan-området, da disse institutioner er beliggende i den sydlige del af Astrup.<br><br>Lokalplanområdet ligger desuden tæt på Bøgsted Plantage, der er et skovareal beliggende sydøst for Astrup, og som strækker sig til Sindal.</p>
<p> </p>
Lokalplaner inden for området
702.1110-L01 (vedtaget)