Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 701.5110.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Grønt område (Kjul Å), Åbyen


Områdets betegnelse: 701.5110.03
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Udvidelser af eksisterende bygninger kan finde sted i begrænset omfang, når dette sker under hensyntagen til naturområdet (Kjul Å's omgivelser).
Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
I området ligger der desuden medborgerhuset og en pumpestation.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet