Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.9160.27
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Særligt planlægningsområde i området omkring Tolne


Områdets betegnelse: 700.9160.27
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Indlandsferieområdet ved Tolne-Mosbjerg er inddelt i 3 delområder (I, II og III), hvoraf delområde III er et særligt rekreativt ferie-fritidsområde. Indlandsferieområdet er omfattet af retningslinje 9.6.

Delområde I (østlige del):
Områdets anvendelse fastlægges til mindre betydende ferie- og fritidsanlæg, med overnatning i tiloversblevne landbrugsbygninger samt til jordbrugsformål.

Der kan anlægges støttepunkter for friluftslivet jf. retningslinje 9.10.

Delområde II (vestlige del):
Områdets anvendelse fastlægges til mindre betydende ferie- og fritidsanlæg, med overnatning i tiloversblevne landbrugsbygninger samt til jordbrugsformål.

Der kan efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde tillades
• etableret et større antal overnatningsmuligheder end de generelle regler giver mulighed for,
• og at det kan ske ved til- eller nybygninger, samt
• at der gives muligheder for - i tilknytning hertil - at skabe forskellige aktivitetsudbud.

Der kan anlægges støttepunkter for friluftslivet, herunder mindre teltpladser.

Bygningshøjde: 8,5 m og 2 etager

Delområde III (i tilknytning til Tolne by):
Områdets anvendelse fastlægges til særlige rekreative ferie- og fritidsformål og aktiviteter, med større overnatningsanlæg i forbindelse med indlandsferie samt til jordbrugsformål.

I delområde III kan etableres et samlingspunkt i form af et friluftscenter, som blandt andet kan varetage formidling af værelser og hytter samt informere turister om aktivitetstilbuddene i ferieområdet.

Udover friluftscentret kan der i delområde III etableres hotel med ferielejligheder eller værelser, sommerhuse, campingpladser og fællesanlæg. Der kan etableres op til 450 sengepladser i delområde III.

Bygningshøjde: 8,5 m og 2 etager

Detailplanlægning for delområdet sker gennem opfølgende lokalplanlægning.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
02.03.1979 Sindal (vedtaget)
04.01.1987 Vogn (vedtaget)
06.03.1987 Tolne-Mosbjerg (vedtaget)
06.09.2005 Tolne (vedtaget)