Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.8150.25
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin ved Præstebakken, Tversted


Områdets betegnelse: 700.8150.25
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen
(pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder natur- og beplantningsforhold.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at anlæggene og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Spildevandsanlæg der er beliggende på Præstebakken i Tversted.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet