Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.7110.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Tolne Efterskole, Tolne


Områdets betegnelse: 700.7110.21
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole og institutioner såsom efterskole/ungdomsskole med tilhørende lærerboliger, idrætshal, teknisk anlæg m.v.
Max. bygningshøjde: 8,5 m, dog op til 12 m for multihal i området.
Bebyggelse i området skal opføres med saddeltag, dog man mindre bygningsdele og mindre tilbygninger opføres med andre tagkonstruktioner.
Hovedbygningens facadearkitektur og udsmykning skal bevares.
Der skal tages hensyn til afgrænsningen mod det omgivende landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 30

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.08.2002 Tolne (vedtaget)