Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.6110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde, Skørbækshave,Tolne


Områdets betegnelse: 700.6110.12
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse med max. 23 enheder + eksisterende helårsbolig.

På hver grund må opføres 1 hovedhus + 1 garage/udhus.

Mindste grundstørrelse 2000 m2.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5.5
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.07.1993 Tolne (vedtaget)