Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5150.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Ridecenteret Tyrsig, nordøst for Sindal


Områdets betegnelse: 700.5150.10
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med ridecenter med tilhørende anlæg og bygninger. Såfremt området ikke anvendes til ridecenter, skal det tilbageføres til landbrugsmæssige formål.
I forbindelse med udbygning af ridecentrets faciliteter kan der opføres nye bygninger i området, men kun i overensstemmelsemed bestemmelsen i lokalplan 05.40.2001.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.40.2001 Sindal (vedtaget)