Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5140.28
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område Ørnereservatet, Tuen


Områdets betegnelse: 700.5140.28
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til fritidsformål i form af fugleoplevelsescenter med parkeringsplads, servicebygninger med udstilling, undervisningsfaciliteter, toiletter, information og billettering mv., personalefaciliteter, café/madpakkehus, kiosk, legeplads, tribuneanlæg samt volierer og avlsbygninger for fugle.
<br/><br/>
Vejadgangen til området skal ske fra Skagensvej.<br/>

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:<br/>
- at området kan anvendes til fugleoplevelsescenter,<br/>
- at vejadgangen skal ske fra Skagensvej, <br/>
- at parkeringsarealer har en grøn karakter med græs, grus og beplantning.<br/>
Beskrivelse af området
Ørnereservatet er en eksisterende turistattraktion, som blev etableret i 1978. Attraktionen har med tiden vokset sig så stor, at yderligere udvidelser kræver, at der gennemføres en planlægning for området. Området ligger i landzone og er en del af en landbrugsejendom og noteret med landbrugspligt.
<br/><br/>
De eksisterende bygninger anvendes hovedsageligt til avlsbygninger og volierer for fugle, udstillinger og informationer til de besøgende, hestestald og bolig. Der er en forevisningsplads med tribuneanlæg og et parkeringsområde. Parkeringsområdet har en grøn karakter, da der dels er beplantning mellem de forskellige dele af parkeringsområdet og omkring parkeringsområdet, og dels er store dele af parkeringsarealerne græs.
<br/><br/>
Adgangen til området sker fra Skagensvej af en ca. 275 m lang adgangsvej.<br/>
Lokalplaner inden for området
700.5140-L01 (vedtaget)