Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.5120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Idrætsanlæg ved Skagensvej, øst for Tversted


Områdets betegnelse: 700.5120.05
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål med idrætsområde, med boldbaner, klublokaler og tilhørende servicefaciliteter.
Facadehøjden fra terræn til facadens skæring med tagflade må ikke overstige 3 meter. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter Kommunens skøn virker skæmmende i forhold til omgivelserne.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet