Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.3130.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Sindal Lufthavn, Nord for Sindal


Områdets betegnelse: 700.3130.03
Områdets anvendelse: Industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lufthavn med tilhørende anlæg og bygninger, anmeldevirksomheder, mindre industri og håndværksvirksomhed mv., godkendelsespligtige virksomheder.
Området kan anvendes til offentlige formål i form af regional lufthavn med de tekniske anlæg og bygninger, der er knyttet til drift af lufthavnen.
Der kan indrettes erhvervsvirksomhed under forudsætning af, at der er tilknytning til lufthavnen, der danner grundlag for områdets funktion.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Der sikres areal til udvidelse af den regionale lufthavn.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
05.16.1985 Sindal Land (vedtaget)