Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.2140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv Nygårds Mølle, Dvergetved


Områdets betegnelse: 700.2140.02
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, med boligbebyggelse og restaurations- kro- og hotelvirksomhed samt boligformål. Dette omfatter desuden konference-, fritids- og undervisningsformål.

Bebyggelsens ydre fremtræden skal afpasses efter de landskabelige forhold.

Indenfor området skal der tages hensyn til de landskabelige kvaliteter samt Skærum Å.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
06.06.1989 Dvergetved (vedtaget)