Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 700.2140.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv Institutionen Helsegården, Blæsbjerg


Områdets betegnelse: 700.2140.01
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål, med boligbebyggelse, institution og erhverv i form af klinik eller lignende.

Indenfor området må der være en privat landingsbane.

Ny bebyggelse skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Området skal afskærmes i forhold til naboer og der skal tages hensyn til afgrænsningen mod det omgivende landskab.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 5

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
04.04.2003 Vogn (vedtaget)