Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.8150.67
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Furreby Kirkevej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.8150.67
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen i form af regnvandsbassiner.

Der må placeres en mindre teknikbygning i områdets sydvestlige del.

Der må etableres åben beplantning


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner.

Beskrivelse af området

Der er behov for et areal til regnvandsbassin i den nordlige del af Løkken. Området ligger lavt og er i forbindelsen med bluespot kortlægning, som det eneste areal i den nordlige del af Løkken, vurderet til at have stor risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med kraftige regnskyl.

Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Regnvandsbassiner ikke vil påvirke kystlandskabet, da der ikke er visuel forbindelse til selve kysten, og arealet ligger bag et eksisterende sommerhusområde. Endvidere vil et regnvandsbassin kun have en begrænset synlighed, da der vil være tale om en lavning i jorden sammen med evt. hegn og mindre teknikbygning.

Lokalplaner inden for området
Ingen fundet