Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.8150.56
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Aavej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.8150.56
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebygelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder f.eks bolig - og naturområde samt kirke og kirkegårde.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- fastholde området til tekniske anlæg.
Beskrivelse af området
Området indeholder tekniske anlæg for kloakforsyning.
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)