Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.7170.62
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt formål, Genbrugsplads ved Egevej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.7170.62
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, nærmere bestemt genbrugsplads med tilhørende faciliteter til personale og håndtering af affald herunder opstilling af containere.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området anvendes til miljørigtigt affaldsindsamling og affaldsbortskaffelse, herunder til genanvendelse.
Beskrivelse af området
Planområdet ligger øst for Løkkensholmsvej i forlængelse af Egevej i tilknytning til eksisterende erhvervsområde i den østlige del af Løkken. Planområdet afgrænses mod nord af landbrugsarealer, der på nuværende tidspunkt anvendes
som rideskole, mod øst af landbrugsarealer, og mod syd og vest af erhvervsbebyggelse.
Lokalplaner inden for området
600.7170-L05 (vedtaget)