Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.7170.46
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Brændingen og Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.7170.46
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med fritidsanlæg, idrætsanlæg m.v.
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger nødvendige for områdets drift, herunder idrætshaller o.lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
36 LØKKEN (vedtaget)
4.6.1.1 LØKKEN (vedtaget)