Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5150.42
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Løkken Idrætscenter ved Søndergade, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5150.42
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med helårsaktivitetscenter.
Bebyggelse med henblik på aktiv ferie, familieferie, idræt, svømmehal, hoteller mv.
Bebyggelse i området kræver kommunens godkendelse på baggrund af en samlet udnyttelse i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 85

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)