Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5140.68
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Forlystelsesanlæg ved Industrivej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5140.68
Områdets anvendelse: Forlystelsesanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til forlystelsesanlæg med tilhørende bebyggelse og udendørs aktiviteter.

Bygningshøjden skal fastlægges endeligt i en lokalplan på baggrund af visualiseringer efter princippet om at byggehøjden skal være højest mod syd og nedtrappes mod nord.

Etagearealet indenfor hele området må ikke oversige 47.500 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

- at udbygningen af området sker under hensyntagen til det omkringliggende landskab.

Beskrivelse af området

Området består af det eksisterende Action house, som omfatter en større bygningsmasse samt af en tidligere landbrugsejendom. Der er store grønne arealer, som på nuværende tidspunkt anvendes til afgræsning.

Området gennemskæres af vandløbet Klostergrøften.

Lokalplaner inden for området
600-L12 (vedtaget)