Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5130.41
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, hotel og ferielejligheder (Løkken Strandgård), Løkken


Områdets betegnelse: 600.5130.41
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med hotelbebyggelse, bebyggelse til ferie- og campingformål og evt. helårsbebyggelse.
Mindre bygningsafsnit kan opføres i større højde, når en særlig begrundelse taler herfor.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 9,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.2.10 LØKKEN (vedtaget)