Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5130.40
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Feriecenter (Sea West), Løkken


Områdets betegnelse: 600.5130.40
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med idræts-, helse- og fritidsanlæg, kursusvirksomhed, udstillingsanlæg med særlig vægt på helårsanvendelsen.
Der er mulighed for 2.5 etage i enkelte bygningsafsnit.
Bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på grundlag af en samlet plan for hele området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.8.3.6 LØKKEN (vedtaget)
600.5150-L09 (vedtaget)