Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5130.40
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Feriecenter (Sea West), Løkken


Områdets betegnelse: 600.5130.40
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med idræts-, helse- og fritidsanlæg, kursusvirksomhed, udstillingsanlæg med særlig vægt på helårsanvendelsen.
Der er mulighed for 2.5 etage i enkelte bygningsafsnit.
Bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på grundlag af en samlet plan for hele området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
4.8.3.6 LØKKEN (vedtaget)
5 LØKKEN (vedtaget)
600.5150-L09 (vedtaget)