Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5111.38
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaveområde i Åsendrup (Farmen), Øst for Løkken


Områdets betegnelse: 600.5111.38
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver, nyttehaver, rekreation m.v.
Der kan indrettes fællesparkeringsfaciliteter og interne stier i området.
Der må ikke foretages udstykninger inden for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 5

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.8.8.0 LØKKEN LAND (vedtaget)
600.5111-L07 (vedtaget)