Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5110.47
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område øst for Løkkensvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5110.47
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med rekreativt grønt område (fredskov).


Området friholdes for bebyggelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
36 LØKKEN (vedtaget)
4.8.3.6 LØKKEN (vedtaget)
5 LØKKEN (vedtaget)