Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.5110.37
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Vrenstedvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.5110.37
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Området anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område. Området friholdes for bebyggelse.
Områdets mest karakteristiske træk er beplantningen af nyere sitkagran langs Vrenstedvej. Beplantningen
har en afskærmende effekt mod trafikken på Vrenstedvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejder for:
- at det grønne rekreative præg ønskes bevaret
- at området friholdes for bebyggelse
- at området kan indgå som friareal for et kommende byområde umiddelbart mod syd.
Beskrivelse af området
Arealet indgår i dag i en grøn kile, der strækker sig fra det åbne land og ind til
Løkken by. I den grønne kile indgår desuden boldbaner og fredskovsarealer.
Lokalplaner inden for området
40.080-01 (vedtaget)