Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.4130.33
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter ved Industrivej og Løkkensvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.4130.33
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Lokalcenter i Løkken.
Områdets anvendelse fastlægges til butikker samt tankanlæg, vaskehal og fast-food restaurant.
Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Industrivej.
Enkelte bygningsdele/bygningsafsnit kan have en større højde eksempelvis indgangsportal, indgangstårn m.v.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der etableres max. 3.000 m² bruttoetageareal, og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
600.4130-L10 (vedtaget)