Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.4110.67
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Jyllandsgade, Løkken


Områdets betegnelse: 600.4110.67
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med detailhandel, restaurant, liberale erhverv, privat og offentlig service, benzinsalg og parkering samt til offentlig parkering.

For den del af bymidteområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 2.000 m² for planperioden.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
600.4110.26, 600.4110.30, 600.4110.32, 600.4110.27, 600.4110.28, 600.4110.25 og 600.4110.67.

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 85

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8.5 - 9.5
Max etager: 1.5 - 2

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for: 

  • at området får en tidssvarende indretning nyt byggeri, parkering og busterminal, og
  • at området får et arkitektonisk løft, der giver en helhedsvirkning i området og et harmonisk samspil med omgivelserne. Byggeri ønskes tilført et udtryk med små gavlhuse, der er karakteristisk for områdets arkitektur.
Beskrivelse af området

Lokalplanområdet, som udgør ca. 1,7 ha, ligger i Løkken by ved den centrale indkørsel til byen. Lokalplanområdet afgrænses af omfartsvejen, Løkkensvej, Danmarksgade, Jyllandsgade. Indenfor lokalplanområdet ligger SuperBrugsen, OK-tankanlæg, Hjørring Kommunes busstation, Løkken Apotek samt en offentlig parkeringsplads.

Den arkitektoniske kvalitet af bygningerne i området er lav, idet bygningerne er karakteriseret ved flade tage og facader uden rytme og harmoni. Byggeriet er meget afvigende i forhold til bebyggelsen i lokalplanområdets nære omgivelser.

Lokalplaner inden for området
4.3.0.0 LØKKEN (vedtaget)
600.4110-L06 (vedtaget)