Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.4110.31
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Jyllandsgade og Toldbodvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.4110.31
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv, off. formål og parkering.
Der må ikke etableres detailhandel i området.
Boligformål fastsættes til tæt-lav boligbebyggelse med helårsbeboelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 50
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.3.0.2 LØKKEN (vedtaget)