Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.3120.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Egevej og Åsendrupvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.3120.22
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med til lettere industri- og værkstedsvirksomheder samt lagervirksomheder.
Maksimalt 40 % af grundarealet må bebygges.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Kommunen kan stille krav vedr. bebyggelsens ydre fremtræden for at sikre en fremtræden, der harmonerer med det lokale åbne lands elementer.
Der må ikke etableres boliger i området.
Vejadgang skal ske fra Egevej og Åsendrupvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.4.2.3 LØKKEN (vedtaget)