Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 600.2110.60
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Norgesvej, Løkken


Områdets betegnelse: 600.2110.60
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligbebyggelse, liberale erhverv, offentlige formål samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.


Boligbebyggelse kan opføres i 3 etager, dog kan 3. etage max. udgøre 25% af arealet i stueetagen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at give mulighed for at eksisterende bebyggelse i forbindelse med en ombygning, der hæver det arkitektonsike niveau kan opføres med ny 3. etage
Beskrivelse af området
Området er fuldt udbygget med nuværende ejendom, der oprindeligt er opført som anneks til Hotel Strandpavillonen bl.a. med bolig for hotellets bestyrer.

Ejendommen har de senere år været anvendt som fritidsbolig for én familie.

Bebyggelsen består af et for Løkken atypisk hus, der er opført i 2 fulde etager med fladt tag.

Bebyggelsen er beliggende i første klitrække med udsigt over klitarealet, Løkken Læmole og havet.
Lokalplaner inden for området
600.2110-L03 (vedtaget)